W rzestrzeni twórczej 81º mają swoje pracownie malarze graficy i filmowcy.

W przypadku zainteresowania pracami lub chęcią współpracy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi artystami.

ARTISTS OF 81º/pdf