Urodzona w 1984 r. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu. Stypendystka Tokyo Univesity of Fine Arts & Music w Japonii. Laureatka konkursów oraz uczestniczka wystaw krajowych i zagranicznych. Wyróżniona m.in.: Stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w 2010 i Stypendium Urzędu Miasta Wrocławia w 2008 za osiągnięcia artystyczne. Uhonorowana w 2011 nagrodą Grand Prix Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego - „Najwybitniejszy młody malarz pierwszej dekady XXI wieku”. Zajmuje się nie tylko malarstwem,
ale także projektowaniem graficznym i ilustracją.Born in 1984, in Czestochowa.

Graduated from the Graphics Department at the Academy of Fine Arts in Wrocław. A scholar at the Tokyo University of Fine Arts and Music  in Japan. A laureate of numerous competitions and participant in national and international exhibitions. Distinguished, among other things, by: the Scholarship from the Culture of National Heritage Minister in 2010, and another via the Wrocław City Council in 2008 – the award for achievements in art  by Marek Maria Pieńkowski’s Foundation and Grand Prix – and the title of “The most outstanding young painter of the first decade of the twenty-first century” in 2011. She is engaged not only in painting, but also in graphic designing  and illustration.

Ewelina Sośniak

Owoce morza

100 x 100 cm

technika mieszana na płótnie

2013


Seafood

100 x 100 cm

mix media on canvas

2013

Roślina - Pantone 

Radiant Orchid

240 x 200 cm

olej na płótnie

2014


Plant - Pantone 

Radiant Orchid

240 x 200 cm

oil on canvas

2014