LUDZIE Z GUMY


Krzysztof Barłóg, Barbara Czapor-Zaręba, Agnieszka Florczyk, Sylwia Hajdus, Karina Kałuża, Luiza Kolasa, Miron Kościelny, Elżbieta Kulej, Pauliina Nykanen, Anna Pikuła, Marek Pośpiech, Anna Puszczewicz, Michalina Rutkowska, Dominika Staniaszek, Natalia Szarafińska, Julia Wójcik


22 listopada 2014

/sobota/ g.19:00


Galeria 81 STOPNI

ul.Kłopotowskiego 38/5

Warszawa


wystawa trwa:

od 23.11.2014 do 16.01.2015


galeria czynna:

czwartki g.15-20, piątki g.12-18

LUDZIE Z GUMY

Zmagania z materią. Wystawa jubileuszowa

Pracownia Druku Wypukłego

Akademia Sztuk Pięknych w KatowicachLudzie z gumy są spadkobiercami ludzi z drzewa występującymi obecnie bardzo rzadko. Charakteryzują się tym, iż lubią zmagać się z wszelką materią a gumą (czyli linoleum) zwłaszcza. Bardzo płochliwi, nie lubią przebywać w stadzie. Są indywidualistami, dlatego trzeba im poświęcać dużo uwagi i postępować delikatnie, aby nie spłoszyć. Ale wysiłek ten przynosi zazwyczaj dobre efekty, gdyż w ludziach z gumy tkwi niesamowity potencjał twórczy a że są to moi studenci, lubię z nimi pracować.


Prowadzę Pracownię Druku Wypukłego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach od 10 lat. Liczę tę datę od czasu, gdy dyplomowała się moja pierwsza studentka w 2004 roku.


prof. Mariusz PałkaDruk Wypukły jest jednym z podstawowych warsztatów graficznych którego opanowanie najszybciej wprowadza w zagadnienia problemów plastycznych. Wymusza zastosowanie syntezy oraz uczy dyscypliny w kontakcie z oporną materią.


W programie Pracowni Druku Wypukłego przewidziane są dwa etapy poznawania tej techniki na poziomie podstaw grafiki dla studentów I i II roku (prowadzi adj. dr Sybilla Skałuba) oraz jako pracownia z wyboru kierunkowa z dyplomem włącznie lub uzupełniająca dla studentów grafiki lub tylko uzupełniająca dla pozostałych kierunków chcących lepiej opanować warsztat od III do V roku.


Poza zadaniami czysto warsztatowymi celem pracowni jest pomoc w dojrzewaniu świadomości twórczej przyszłych absolwentów. Dostępność materiałów i prostota działań powoduje, że w dużym stopniu uwaga w realizacji dzieła przenosi się w procesie tworzenia na sferę intelektualną. Ważnym elementem tego etapu staje się eksperyment, czyli możliwość nowego zdefiniowania matrycy i powielania. Studenci odreagowując skomplikowane technologie najnowszych mediów w kontakcie z drewnem, linoleum, gipsem uzyskują również formę bardzo współczesnego języka wypowiedzi.


Projekt Ludzie z gumy oprócz wystawy w Galerii 81 Stopni w Warszawie gościć będzie również w Galerii Oko dla Sztuki w Krakowie, Galerii Koridor w Ostrawie, Galerii BIBU Sztygarka w Chorzowie oraz w Muzeum Miejskim w Siemianowcach Śląskich.


Grafika wykorzystana na plakat:

Ewa Juszczuk, Człowiek z gumy, linoryt 50 x 70 cm


Projekt objęty został patronatem Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

http://www.graffus.com/

Patroni medialni:

Krzysztof Barłóg

Luiza Kolasa

Sylwia Hajdus