Marta Paciejewska


PRAKTYKA WIDZENIA19 II 2015

g.19:00


Galeria 81 STOPNI

ul.Kłopotowskiego 38/5

Warszawa


wystawa trwa:

od 20 II do 27 III 2015


galeria czynna:

czwartki g.15-20, piątki g.12-18

PRAKTYKA WIDZENIA


Malarstwo Marty Paciejewskiej wymyka się jednoznacznym kategoryzacjom. W jej praktyce twórczej pojawiają się pejzaże, portrety i martwe natury, które z pozoru sugerują mimetyczny charakter obrazów. Tymczasem rzeczywistość staje się jedynie pretekstem. Za każdym razem artystka przetwarza świat poprzez własne doświadczenie. W stosunku do przedmiotu obrazowania nie dominuje bezpośrednia obserwacja, ale raczej pamięć i wyobraźnia. Artystka obrazuje rzeczy takimi jakimi wydają się być, a niekoniecznie jakie są. Jednak czy możemy w ogóle mówić o pewnym obiektywnym istnieniu rzeczy?

Czy indywidualna i niepowtarzalna percepcja każdego z nas nie jest jedyną możliwością poznania prawdy o przedmiocie?


W sztuce Paciejewskiej dokonuje się rozmycie trwałych kategorii. Artystka swobodnie przechodzi od przedmiotu

do abstrakcji, znosząc tym samym granice pomiędzy rzeczywistym a wyobrażonym. Postać ludzka zamienia się w pejzaż, roślinność staje się umownym znakiem, a tkanina połacią farby. Jednocześnie zdarza się, że malarka izoluje przedmioty

i fragmenty rzeczywistości traktując je jako osobne fenomeny. W rezultacie buduje z nich osobisty wymiar wizualny, wzbudzający zarówno ciekawość jak i niepokój.


Być może twórcze zamrażanie widoków jest wyrazem obawy przed upływem czasu i kruchością pamięci. Kreacja wybiega również w przyszłość, o czym świadczy wyobrażenie artystki o własnej śmierci.


Kuratorka: Katarzyna Witt
Marta Paciejewska

ur. 1981,  mieszka i pracuje w Warszawie.

2012- Dyplom Magisterski na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Leona Tarasewicza i dr Pawła Susida.


Wystawy:

maj/ czerwiec 2012- „Od przedszkola do akademii” Galeria Młodych Twórców Łazienkowska,

czerwiec 2012- „Dyplomy” Galeria aTak,

wrzesień 2012- „Gdzie jest malarstwo?” Galeria aTak,

sierpień/ wrzesień 2013- „Salon letni 2013” Galeria aTak,

październik/ grudzień 2013-  23 OPMM Promocje, Galeria Sztuki w Legnicy


www.martapaciejewska.pl

http://www.graffus.com/

Patroni medialni: