Karolina Jarosławska

Klaudia Ka

Krzysztof Bartnik

Chris Hernandez


W GŁĘBI


wernisaż:

19.09.2015, 12.00-21.00

18.00 spotkanie z twórcami

Centrum Praskie Koneser,

Budynek Rektyfikacji

Ząbkowska 27/31


wystawa:

20.09-27.11.2015

Galeria 81 Stopni

Kłopotowskiego 38 lok.5

czynne: czw 15-20, pt 12-18

W GŁĘBI
Wystawa czworga twórców w ramach projektu „W Głębi" jest prezentacją czterech różnych postaw artystycznych wobec natury. Punktem stycznym jest kontemplacyjne podejście do tematu. Na wystawie nie zobaczymy pejzaży. Formy abstrakcyjne i fragmenty rzeczywistości zostają wyizolowane z otoczenia i poddane głębokiej malarskiej analizie. Analiza ta prowadzi z jednej strony do symplifikacji i syntezy form, zredukowanych do płaszczyzn koloru (Karolina Jarosławska, Krzysztof Bartnik), ale też staje się pretekstem do przedstawienia rzeczywistych struktur w sposób skrupulatny i realistyczny (Klaudia Ka), a również prowadzi do rozważań nad istotą rzeczy, ich powstawaniem i rozpadem (Chris Hernandez).
Karolina Jarosławska


Urodzona w 1977 r. w Białymstoku. W 2001 r. ukończyła Uniwersytet Gdański, w 2007 r. Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, malarka.

Jej prace były  wystawiane m.in. w Galerii Elektor w Warszawie,  Otwartej Pracowni w Krakowie, Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, galerii im. Biegasa w Ciechanowie. Od 2008 r. współtworzyła grupę Painthouse, z którą w 2010r. założyła Stowarzyszenie Hokuspokus. Wraz z innymi artystami bierze udział w wystawach, organizuje imprezy artystyczne, wernisaże, prowadzi działalność edukacyjną.Klaudia Ka


Malarka urodzona w 1984 roku w Warszawie gdzie mieszka i pracuje. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie w 2008 roku. Dwukrotna laureatka Stypendium EAS i Stypendium MEN. Laureatka I miejsca w konkursie „Szansa” współorganizowanym przez Galerię Mutu i Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Poza malarstwem zajmuje się grafiką i animacją, a wraz ze Stowarzyszeniem Hokuspokus organizacją wydarzeń kulturalnych.Krzysztof Bartnik


Urodzony w 1964 roku. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewód kwalifikacyjny I i II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina malarstwo) w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 1989 roku pracuje w Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Malarstwa II Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego. Zrzeszony w Związku Polskich Artystów Plastyków. Swoją twórczość prezentował w 27. wystawach indywidualnych i około 50. prezentacjach zbiorowych. Uczestniczył w wielu plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą. Był kuratorem szeregu wystaw w lubelskim środowisku artystycznym.Chris Hernandez


Urodzony 1974 r. w San Antonio w stanie Texas w USA. Dyplom na Teksańskim Uniwersytecie Stanowym (Southwest Texas State University). 
Absolwent metaloplastyki oraz malarstwa. Przez następne kilka lat Chris mieszkał w Austin w stanie Texas. W tym czasie rozbudowywał swoje portfolio i doprecyzowywał styl artystyczny oraz tematykę prac. Z biegiem lat przyjął bardziej narracyjną stylistykę  w obrazach, za główny tematy obierając geografię, entropię, konstrukcję i dekonstrukcję. 

Karolina Jarosławska

Klaudia Ka

Krzysztof Bartnik

Chris Hernandez