Maja Wilchelm

Natalia Maciocha


HORYZONT ZDARZEŃ30 V 2015

g.19:00


Galeria 81 STOPNI

ul.Kłopotowskiego 38/5

Warszawa


wystawa trwa:

od 30 V do 26 VI 2015


galeria czynna:

czwartki g.15-20, piątki g.12-18

HORYZONT ZDARZEŃHoryzont zdarzeń to sfera otaczająca czarną dziurę, granica po przekroczeniu której nie ma powrotu. Żaden obiekt, nawet światło, nie jest w stanie się zza niej wydostać, gdyż prędkość ucieczki z czarnej dziury przekracza prędkość światła. Obserwator nie może więc nigdy zaobserwować żadnych zdarzeń ani otrzymać jakiejkolwiek informacji z jej wnętrza.


Tytuł wystawy może być metaforą sztuki jako granicy między światem realnym, a przestrzenią metafizyki, między widzialnością, a niewidzialnością. Horyzont zdarzeń to graniczny punkt widzenia.


Wystawa prezentuje dwa cykle prac: Horyzont oraz Zdarzenia.


Horyzont ukazuje stany i zjawiska, które wraz z upływem czasu płynnie przechodzą jedne w drugie. Trwanie to zamrożone jest w statycznym kadrze i obserwowane w bezruchu. Pejzaże są impresjami tego samego motywu.


Zdarzenia natomiast są wyrazem ciekawości form. Są spojrzeniem z bliska, z punktu, z którego widać wszystko. Gest malarski naśladuje cienie, błyski, smugi. Motywy otwierają się jeden na drugi, tworząc niewymuszony strumień świadomości.


Prace z obu serii łączy szkicowość, spontaniczność oraz koncentracja na procesie twórczym.
Maja Wilchelm ur. w 1988 r. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom w 2012 r. w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka. Wybrane wystawy: Biennale Bielska Jesień Malarstwa, Adumbration, Biennale Jeaune Creation Europeenne i inne. www.majawilchelm.com/Natalia Maciocha ur. w 1987 r. w Biłgoraju. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom z malarstwa i rysunku w 2012 r.Zajmuje się malarstwem oraz rysunkiem.

Patroni medialni:

http://www.graffus.com/

Maja Wilchelm

Natalia Maciocha